tiedotteet jäsenille

Kokkolan Venekerho ry:n SYYSKOKOUS 23.11.2022

Meriravintola Wanha Wellamossa, (os. Sahakatu 16, Kokkola) tiistaina 23.11.2022 klo 18.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-sääntömääräiset syyskokouksen asiat

-muut esityslistassa mainitut asiat: hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot / korvaukset


Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.


Toivotamme yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi!


Terveisin Hallitus


—————————————————————————————-


SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA


1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

    a. puheenjohtaja

    b. sihteeri

    c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

    d. ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, juniori- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

6 Vahvistetaan vartioinnin laiminlyönti- sekä talkoomaksut 

7 Vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

8 Valitaan seuraavan toimintakauden puheenjohtaja eli kommodori 

9 Valitaan hallituksen jäsenet 

10 Valitaan 1 tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja 1 varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja 

11 Valitaan tarvittaessa seuraavan toimintakauden jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet 

12 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä tarvittaessa kerhon edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa kerho on jäsenenä 

13 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat 

14 Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot / korvaukset

15 Päätetään kokous