tiedotteet jäsenille

Kokkolan Venekerho ry:n SYYSKOKOUS 30.11.2023

🍂 KUTSU JÄSENILLE 🍁


Syyskokous to 30.11. klo18


Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseen Ravintola Wellamoon. Aloitamme klo 17:30 kahvitarjoilulla ja varsinainen kokous alkaa klo18.


Terveisin

Hallitus


-----‐--------------------‐--------------------‐---------------

Syyskokouksen asiat:


1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d. ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, juniori- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6 Vahvistetaan vartioinnin laiminlyönti- sekä talkoomaksut

7 Vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan seuraavan toimintakauden puheenjohtaja eli kommodori

9 Valitaan hallituksen jäsenet

10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11 Valitaan tarvittaessa seuraavan toimintakauden jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet

12 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä tarvittaessa kerhon edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa kerho on jäsenenä

13 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

14 Päätetään kokous


@kaikki