tiedotteet jäsenille

Kokkolan Venekerho ry:n KEVÄTKOKOUS 10.5.2023

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN


Aika: keskiviikkona 10.5.2023 klo 17:30

Paikka: Meriravintola Wanha Wellamo (os. Sahakatu 16, Kokkola)


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 17:30, varsinainen kokous alkaa klo18.

Kokkolassa 2.5.2023

Kokkolan Venekerho ry:n hallitus


---------------------------------------


KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

-puheenjohtaja

-sihteeri

-kaksi pöytäkirjantarkastajaa

-ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään tarvittaessa kerhon jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä tarvittaessa seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa kerho on jäsenenä

8 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

9 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 Kokouksen päättäminen