Vuokrauksen pituus ja hinnat:
-12h / 25€   (klo 9-21)
-24h / 50€   (klo 9-9)


Varausmenettely:
1) Merkitse vartiokopissa olevaan varauskirjaan:
-vuokraajan nimi
-mille ajankohdalle varaat veneen (pvm)
-vuokra-ajan pituus (12/24h)

2) Maksa veneen vuokra:
-saaja: Kokkolan Venekerho ry.
-tilille FI55 5162 0040 0604 47
-kirjoita maksun viestiksi “Vernerin vuokra, pvm ja vuokraajan nimi”

Tämän jälkeen ruksaa varauskirjaan kohta, jossa vahvistat, että vuokra on suoritettu venekerhon tilille.
Huom! Maksamalla veneen vuokran kerhon tilille, Vuokraaja hyväksyy alla olevat Veneen käyttöohjeet sekä Yleiset vuokrausehdot ja ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Veneen käyttöohjeet:
Kun noudat veneen:
1) Nouda avain vartiokopista vasta varauspäivänä
2) Veneen tankki on valmiiksi täynnä lähtiessäsi matkaan
3) Kirjaa veneen ajopäiväkirjaan:
    -käyttöpäivämäärä, noutoaika (klo), vuokraajan nimi, palautusaika (klo)

Kun palautat veneen:
1) Tankkaa veneen tankki täyteen (jotta tankki on taas täynnä 
seuraavalle!)
2) Siivoa veneestä kaikki roskat ja lattialta esim. kengistä tulleet sotkut
3) Kirjaa veneen ajopäiväkirjaan palautusaika (klo)
4) Palauta veneen avain vartiokoppiin

Mahdollisten vikojen / puutteiden ilmoittamiset:
Jos sinulla on kysyttävää Vernerin käytöstä tai huomaat veneessä jotain huollettavaa / vikaa, ota yhteys: Thomas Isoaho, 044-725 0107.

 

YLEISET VUOKRAUSEHDOT JA OHJEET
Veneen varaaminen vahvistetaan, kun Vuokraaja on maksanut vuokran kerhon tilille.
Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen, vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (Force Majeure) johdosta vaatia vuokrasopimuksen purkamista.
Vuokraajalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin ilmoittamalla siitä Vuokranantajalle ennen vuokra-ajan alkua, jolloin vuokra palautetaan maksajalle vähennettynä käsittelymaksulla (5€) . Mikäli peruutus tehdään vasta jälkikäteen, ei vuokrakulua hyvitetä.
Veneen käyttö:
1) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan veneestä kuin omastaan ja sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
2) Vuokraaja sitoutuu veneillessään ottamaan huomioon merilakien ja -säännösten aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja ja muita asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä.
3) Tupakointi veneen sisätiloissa on kielletty.
4) Vuokraaja on vastuussa veneestä ja sen varusteista vuokra-aikana ja on velvollinen korvaamaan veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan veneestä vuokra-aikana kadonneet osat tai varusteet.
5) Venettä ei saa viedä sovitun vuokrausalueen ulkopuolelle.
Vahinko-, onnettomuus- ja varkaustapaukset
1) Jos veneelle tai Vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan omasta tai kanssaveneilijöiden toiminnasta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokraehtoja, on Vuokraaja velvollinen korvaamaan Vuokraajalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. 
2) Vene ja veneen pohja tarkastetaan jokaisen vuokrauskerran jälkeen.
3) Vuokraaja voi vapautua korvausvastuusta, mikäli Vuokranantaja saa korvauksen vahingosta vakuutuksesta tai toiselta vahingon aiheuttaneelta osapuolelta.
4) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta, onnettomuudesta tai varkaudesta. Varkaudesta on myös oltava yhteydessä paikalliseen poliisiin.
5) Vahingon sattuessa Vuokraajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Mikäli Vuokraaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa on hän vastuullinen virheistä, vahingoista, onnettomuuksista ja varkauksista koituvista kustannuksista
Vuokranantajan vastuut ja velvollisuudet:
1) Vuokranantaja vastaa korjaus- ja huoltokustannuksista, mikäli veneessä ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei ole seuraus Vuokraajan huolimattomuudesta tai virheestä tai johon Vuokraaja ei ole tietoisesti tai tietämättään myötävaikuttanut.
2) Vuokranantaja ei vastaa veneen virheen johdosta Vuokraajalle aiheutuneista välillisistä kustannuksista tai vahingoista.
3) Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää vastuuvakuutuksen ja vahinkovakuutuksen. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan venekaskovakuutuksen ehtoja. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja, eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa tai varusteita.