KOKOUS -TERVEISIÄ

 

Seuran viime vuoden vuosi- ja syyskokoukset pidettiin 25.11.2021 korona-pandemian kokoontumisrajoituksista johtuen samalla kertaa.
Kokoukseen osallistui 20 jäsentä, lämmin kiitos heille osallistumisesta sekä hyvistä puheenvuoroista ja kannanotoista.

JÄSEN- YMS MAKSUT
Kokouksessa vahvistettiin vuodelle 2022 seuraavat maksut:
-jäsenmaksu 70€
-kannatusmaksu 500€
-talkoomaksu 20€

Jäsenistö ehdotti talkoomaksun käyttöönottoa, joka sai kannatusta ja talkoomaksuksi päätettiin 20€/vuosi/jäsen.
Talkoiden koollekutsuja eli vetovastuussa oleva henkilö kirjaa paikalla olijat ja sen pohjalta talkoomaksu peritään niiltä jäseniltä, jotka eivät ole osallistuneet mihinkään kauden aikana järjestettäviin talkoisiin.

Kokouksessa keskusteltiin myös jäsenistön maksamattomista jäsen- yms maksuista, joita on osalla 2-3 vuodenkin ajalta. Näistä kaikista on lähetetty maksuhuomautukset, osasta useammankin kerran. Jäsenistö velvoitti hallituksen erottamaan yhdistyksestä ne jäsenet vuoden loppuun mennessä, joilla maksut on hoitamatta. Hallitus on lähettänyt ko. henkilöille kirjeet ja nämä jäsenet on poistettu jäsenrekisteristä ennen vuoden vaihdetta, jotta heistä ei tarvitse turhaan maksaa SPV:n jäsenmaksua vuonna 2022.  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin seuran sääntöjen muuttamisesta, koska ne eivät vastaa enää nykypäivän tarpeita eikä tietyin osin voimassa olevaa yhdistyslakia. Seuran nykyisten sääntöjen mukaan päätökseen on saatava 3/4 -osan äänienemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa.

Marraskuun kokouksessa tehtiin ensimmäinen (yksimielinen) päätös sääntöjen muuttamisesta. Seuraava vaihe toteutetaan vuoden 2022 kevätkokouksessa, jossa asiasta äänestetään toisen kerran. Jos silloinkin vähintään 3/4 -osaa jäsenistöstä kannattaa muutosta, saadaan uudet säännöt voimaan sen myötä.

Uusien sääntöjen pohjana käytetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n mallisääntöjä, joita täydennetään tarvittaessa seuran omien tarpeiden mukaisilla sääntö -kohdilla. Hallitus laatii uusista säännöistä luonnoksen ja jäsenille järjestetään (ennen keväällä pidettävää vuosikokousta) ylimääräinen kokous /  kuulemis -tilaisuus , jossa voidaan keskustella luonnoksesta, jolloin niitä ehditään vielä tarvittaessa muokata ja/tai täydentää ennen kevätkokousta. SPV:n mallisäännöt löytyvät täältä: https://spv.fi/teema/materiaalipankki/

SEURAN HALLITUS VUODELLE 2022
Syyskokouksessa valittiin seuran uudeksi kommodoriksi Martin Brandt sekä hallitukseen 6 jäsentä.

Uusi hallitus on pitänyt 18.1.2022 järjestäytymiskokouksensa ja valinnut seuraavat vastuualueet hallituksen jäsenille: 

Kommodori                Martin Brandt
Varakommodori          Christian Friis
Sihteeri ja tiedottaja   Jonna Sario
Rahastonhoitaja         Madeleine Brandt
Satamakapteeni         Matias Uusitalo
Vartiovuorovastaava    Mika Aro
Saarivouti                  Topias Typpö

Näiden lisäksi muut vastuutehtävät ovat:
-Tankkiasema ja Verneri -vene / Christian Friis
-Palo- ja turvallisuusvastaava / Mika Aroneet