Veneilijän turvallisuusopas

Rajavartiolaitos, johtavana meripelastusviranomaisena, on laatinut yhteistyössä muiden meripelastukseen osallistuvien toimijoiden kanssa Apua! – Veneilijän turvallisuusoppaan. Oppaan tarkoitus on helpottaa veneilijöitä varautumista erilaisiin veneilyn vaaratilanteisiin. Oppaan löydät täältä.

Oppaassa kerrotaan mm. eri hätämerkinantovälineiden toiminnasta ja autetaan veneilijöitä valitsemaan itselleen ja omalle veneilyalueelle parhaiten soveltuvat hätämerkinantovälineet sekä ymmärtämään näiden hätämerkinantovälineiden toiminnallisuuksia ja rajoitteita paremmin.

Oppaan lopussa on annettu veneilyyn liittyviä yleisiä ohjeita sekä erilaiset onnettomuuksien varalle laaditut toimintaohjeet.

Suosittelemme veneilijöiden ja heidän perheenjäseniään sekä veneily-ystäviä tutustumaan oppaaseen, jotta toimintamallit olisivat tuttuja vesille lähdettäessä.

Tekstin lähde: Rajavartiolaitos