Syyskokouksen 2019 päätöksiä

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten hallituksen valinta sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020.

Läsnäolijat valitsivat istuvan hallituksen jatkamaan myös ensi vuonna. Hallituksen jäseninä ensi vuonna toimivat siten Vesa Pohjola, Erkki Heikkilä, Martin Brandt, Mika Aro, Frej Wikström, Thomas Isoaho, Petri Pietilä ja Juha Minkkinen. Heidän yhteystiedot löytyvät sivuston yhteystiedot -kohdasta.

Ensi kauden jäsenmaksusta käytiin tiivistä keskustelua, sillä tulee jossain vaiheessa olemaan mm. laitureiden uusintaa / kunnossapitoa, joiden kulujen kattamiseksi tarvitaan lisää rahaa. Osa jäsenistä kannatti jäsenmaksun korotusta, osa halusi säilyttää nykyisen tason. Lopulta kokous joutui äänestämään asiasta ja enemmistö oli 10€ korotuksen kannalla, joten ensi vuoden jäsenmaksu on siten 70€.

Muita asioita, joista käytiin keskustelua, olivat mm. maksamattomien jäsenmaksujen perinnästä, vartiovuorojen laiminlyönneistä, hallipaikkojen vuokrankorotuksesta, kerhosaaren saunan talvikäytöstä, käyttökustannuksista sekä mahdollisesta erillisestä kausimaksusta saaripaikkaa käyttäville.